Kiss Máté (15 éves):

A kémia hangjai (hangz/zene)

A szonifikáció – vagy hangzáskép-keltés – egy tudományág. Különböző adatok rendszer szerinti hangosításával olyan jelenségeket is érzékelhetővé és interpretálhatóvá lehet tenni, melyekhez érzékszerveinknek egyébként nincs hozzáférésük. Ilyen, nehezen megtapasztalható terület például az atomok világa. Láttatásukhoz nagyteljesítményű mikroszkópokra, különböző eljárásokra van szükség. Kiss Máté A kémia hangjai című munkájában hallhatóvá teszi egyes kombinációikat, hiszen úgy hozott létre zenei motívumokat, hogy kémiai molekulák atomjait hangmagasságokká, ritmusokká alakította.